Tuyển dụng

Kĩ sư xây dựng

Kĩ sư xây dựng

ính toán và bóc khối lượng, lập dự toán, khái toán các khoản chi phí xây dựng. Lập hợp đồng, tham gia vào công tác đấu thầu.

Tuyển Nhân viên kinh doanh 

Tuyển Nhân viên kinh doanh 

Tìm kiếm, phát triển thị trường dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe container  (tìm kiếm và hợp tác với các do

Tuyển Cai Xây Dựng

Tuyển Cai Xây Dựng

- Quản lý và điều hành công nhân

Tuyển 2 Tài Xế Giám Đốc

Tuyển 2 Tài Xế Giám Đốc

Tuyển 2 Tài Xế Giám Đốc

Khách hàng của chúng tôi