Dịch vụ

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Những dự án tiêu biểu công ty đang đầu tư

TÊN CÔNG TRÌNH

 

TỔNG GIÁ TRỊ
 

GIÁ TRỊ DO CÔNG TY THỰC HIỆN

GHI CHÚ

- Dự án khu dân cư Trung Tiến

1,008,000,000,000

800,000,000,000

Đang thực hiện

- Đầu tư khu liên hợp sân bãi, nhà xưởng, văn phòng cho thuê

80.000.000.000

80.000.000.000

Đã đi vào hoạt động

- Đầu tư khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Sở Thiều Lý Nhơn,  (giai đoạn 1)

36.000.000.000

36.000.000.000

Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng

- Dự án khu dân cư An Nghĩa,  (giai đoạn 1)

100.002.000.000 

 

100.002.000.000 

 

Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng

- Dự án khu dân cư Tắc Cá Cháy (giai đoạn 1)

 350.000.000.000

350,000,000,000

Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng

 

Khách hàng của chúng tôi